کارت ویزیت کارتی است که اطلاعات یک کسب و کار را در مورد یک شرکت یا یک فرد می دهد. باید بدانید که این کارت ها فقط برای کسب و کارها نیستند و برای معرفی شخصی و شغلی یک یا چند شخص هن می توان از آن ها استفاده کرد. پس باید بدانید نیازی نیست که حتما فروشنده یا صاحب شرکت باشید. اگر به طور شخصی خدمات یا آموزشی را ارائه می دهید، برای پیشرفت و دیده شدن کارتان به فکرطراحی کارت ویزیت اختصاصی خود باشطراحی لیبل اختصاصی و چاپ لیبل برای محصولات عمده یک شرکت تولیدی و یا برای ارائه خدمات توسط یک شرکت طراحی و چاپ انجام میگیرد.
طراحی برچسب و چاپ لیبل برای بسته بندی شروع طراحی بسته بندی مناسب است.
طراحی لیبل چیست

امروزه فرآیند کلی تفکیک و جداسازی توسط طراحی لیبل به صورت پیچیده و علمی شده است، همان طور که میدانید تصویر یک طراحی برچسب بر روی بسته بندی نقش مهمی در تشخیص یک محصول از دیگر محصولات را دارد.
اهمیت خدمات طراحی بسته بندی

طراحی بسته بندی کالا یکی از خدماتی است که برای انواع کسب و کارها لازم و ضروری است. زیرا در سال های گذشته ثابت شده است که علاوه بر کیفیتی که محصولات تولید شده باید داشته باشند، بسته بندی محصولات هم دارای اهمیت خیلی زیادی میباشد.
بیشتر مشتریان قبل از خرید هر محصول، از بسته بندی محصول آن را انتخاب می کنند.
این موضوع باعث شده تا طراحی بسته بندی محصولات دارای اهمیت بسیار بیشتری برای شرکت های تولیدی باشد.
همین موضوع تبدیل به یک رقابت جدید در بین شرکت ها و تولیدکننده ها شده است.