کابل برق سیمی است که به هدایت جریان در مدار کمک می کند. به آن رسانا نیز می گویند. کابل یک شی مهم در برق است. هادی های مس و آلومینیوم دو نوع کابل برق هستند که در سیم کشی برق استفاده می شوند. اما در خطوط هوایی ، ما از مس ، آلومینیوم ، هادی آلومینیوم با فولاد تقویت شده (ACSR) ، فولاد گالوانیزه و مس کادمیوم استفاده می کنیم. در سیم کشی برق ، بیشتر ما از هادی مس استفاده می کنیم.