فیلتر روغن های کاغذی و فیلتر روغن های سلولزی از جمله مهمترین قطعات خودرو به حساب می آیند که با کمک آنها می بایست عملکرد خودروی خود را نیز بهبود ببخشید؛ زیرا وجود آلاینده ها به همراه ذرات آهن و دوده ها جزو ناخالصی هایی هستند که عموما همراه با روغن ماشین می توانند وارد موتور شده و مانع از کارکرد درست خودرو شوند. پس در این میان یک فاکتور مهمی مانند فیلتر هوا باید وجود داشته باشد تا مرتبا روغن ماشین را تصفیه کند و از ورود هر نوع آلودگی به درون موتور خودرو جلوگیری نماید.