لنت ترمز به طور کلی قسمتی از سیستم ترمز وسایل نقلیه می باشد که مهمترین وظیفه آن شتاب منفی در خودرو بوده که این امر با استفاده از بوجود آوردن اصطکاک با دیسک یا کاسه ترمز انجام می گیرد. لازم است بدانید قدرت لنت معمولا سه برابر قدرت موتور و حتی بیشتر بوده و این قطعه پس از تولید نیروی اصطکاکی مناسب، نیروی جنبشی چرخ متحرک را تحت تاثیر قرار داده و به انرژی حرارتی تبدیل می کند. پس از آن این انرژی در فضا پخش شده و با این عمل خودرو از حرکت می ایستد.
لنت ترمز چیست؟
همانطور که می ‌دانید سیستم ترمز در وسایل نقلیه وظیفه کم کردن سرعت یا توقف کامل وسیله را برعهده دارد که در این فرآیند باید بزنید لنت‌ ترمز نقش بسیار حیاتی ایفا می نماید. لنت به طور کلی مهمترین قطعه بوده که وظیفه اصلی سیستم ترمز ماشین را با ایجاد اصطکاک انجام می دهد؛ به طوری که در شرایط اضطراری شما می توانید با استفاده از این قطعه ماشین را متوقف کرده تا خودروی شما به خودروهای دیگر, موتورسواران و عابران پیاده برخورد نکند. با این حال لازم است توجه داشته باشید نحوه کار این قطعه به گونه ای است که روی دیسک ها فشار وارد کرده و بین لنت و دیسک اصطکاک تولید می ‌نماید که این امر منجر به کاهش سرعت اتومبیل خواهد شد.