سالنامه سال 1400
شركت برگ، به چهار گروه تقسيم مي شود كه در ادامه به توضيح آن خواهيم پرداخت. 1- سالنامه روزشمار: هر روز هفته در يك صفحه و روزهاي پنج شنبه و جمعه نيز با هم در يك صفحه به چاپ مي رسند، يعني هر هفته در 6 صفحه طراحي و چاپ مي شود. 2- دو روز شمار: هر دو روز در يك صفحه طراحي مي شود. 3- هفته شمار: به اين صورت كه هر هفته در يك صفحه طراحي مي شود. 4- ماه شمار: هر ماه در يك صفحه طراحي شده و بقيه صفحات براي يادداشت استفاده مي شود. سالنامه اختصاصي شما مي توانيد با اختصاصي كردن سالنامه مورد علاقه خود از طرق مختلف، آن را به عنوان يك هديه ارزشمند كه در عين حال، تبليغ تاثير گذاري براي برند شما نيز هست، به مشتريان تان ارائه دهيد. اين سالنامه بر اساس سليقه و خواست شما طرحي و ارائه مي گردد. عواملي مانند منحصر به فرد بودن طراحي صفحات ( از قبيل رنگ چاپ، اضافه كردن متون به صفحات، چاب برند سازمان شما داخل هر صفحه و …) ، اندازه سالنامه، متريال جلد و غيره باعث مي شود كه واژه اختصاصي را براي اين مدل سالنامه استفاده كنيم.