طراحي لوگو يك مهارت كاربردي و مهم در دنياي امروز است كه در هر كسب و كار و استارت آپي در يك برهه زماني به آن نياز پيدا مي كند. امروزه لوگو يك جلوه بصري مهم شناخته مي شود كه مي تواند در جذب مخاطب و شناساندن يك شركت و يك مجموعه به مخاطبان هدف خود در جامعه، بسيار موثر و دقيق عمل كند. اما تمام اين مزايا و موارد به طراحي آن بستگي دارد كه بايد با در نظر گرفتن ويژگي هاي مختلفي انجام شود.براي آگاهي از قيمت طراحي لوگو به سايت آرمكده مراجعه كنيد.
لوگو چيست؟

لوگو ها، آرم هايي هستند كه به نمايندگي از يك سازمان يا شركت معين از طريق يك تصوير بصري، قابل درك و تشخيص مي باشند. يك آرم معمولاً شامل نمادها ، متن هاي اختصاري يا هر دو است. آرم ها اغلب توسط يك گرافيست با مشورت يك شركت و كارشناسان بازاريابي ساخته مي شوند.به طور كلي در مورد انواع اين آرم ها مي توان گفت سه دسته آرم وجود دارد كه معمولا و غالبا به صورت تركيبي استفاده مي شوند. اين سه دسته عبارتند از:
  • Ideographs: تصاوير با فرم آزاد كه مي توانند كاملاً انتزاعي باشند.
  • picographs: تصاوير نمادين و نمايشي.
  • logotype: نمايش هاي متني ساده ، مانند حروف اول يك شركت.