از ضربه گیر در صورتی داخل کارتن زونک استفاده می شود که مقاومت این کارتن ها را بالا ببرد . از ضربه گیرها معمولا برای بالابردن مقاومت کارتن های زونکن استفاده می شود. :

  • در صورتی که جبعه زونکن 5 تایی خریدای کردید تنها به تعداد همان 5 جا داخل آن زونکن قرار دهید نه بیشتر . .
  • خرده وسایل ریز را در جعبه جا ندهید، با توجه به اینکه زونکن‌ها همه فضای داخلی کارتن زونکن را پر نمی‌کنند برخی وسایل اداری ریز را نیز در این باکس ها جاسازی می‌کنند ولی این کار می‌تواند به پاره شدن کارتن اداری و زونکن منجر شود زیرا برخی از این وسایل جنس فلزی دارندو باعث می شود که سنگین شوند. .
  • از چسب نواری پهن برای افزایش استحکام کارتن اداری و زونکن و کارتن کیس استفاده کنید

به همین دلیل تحمل زونکن‌های پر از کاغذ برای هرباکسی مقدور نیست و ممکن است پاره شده و اطلاعات محرمانه و مهم دچار آسیب شوند و یا در مسیر اسباب‌کشی یا انتقال به بایگانی گم شوند. برای انتقال زونکن بهتر است از کارتن زونکن ایزی پک استفاده شود که در انواع مختلفی موجود است و برای تعداد کم یا تعداد بالای زونکن استفاده دارد. به طور کلی می توان انواع جعبه زونکن را در موارد مختلف با قابلیت ها مختلف استفاده نمود.

باکس کیس نیز اهمیت ویژه‌ای دارد زیرا در کیس‌های اداری نیز اطلاعات و داده‌های مهمی ذخیره شده و در صورت خراب شدن نه تنها اطلاعات از بین می‌رود .