برای فهم این سوال که طراحی مالتی مدیا،یا طراحی مولتی مدیا چیست باید دانست که کلمه مالتی مدیا یا مولتی مدیا در لغت به معنای طراحی چند رسانه ای می باشد و در مفهوم رایانه ای و تبلیغات به استفاده از...